KRS: 0000142952 | Nr konta: 90 8009 0007 0017 3342 2001 0001

Nabór wniosków

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej z wyłącznym przeznaczeniem na:

  • rehabilitację 

  • sprzęt rehabilitacyjny

  • operację

Maksymalna kwota dofinansowania to 1000 złotych.
Nabór dotyczy tylko nieletnich podopiecznych naszej fundacji.

Podania przyjmujemy przez  formularz kontaktowy – https://goo.gl/forms/3EM9CgfwuMMXlzaG2

Podanie musi zawierać dokładne informacje na co zostanie przeznaczona wnioskowana kwota. Wnioskujący zobowiązany jest wymienić konkretne usługi, o których refundację wnioskuje, np. rehabilitacja, masaż, zabiegi lecznicze, turnus rehabilitacyjny, operacja (należy podać jaka). Wnioskujący, który otrzymał dotację zobowiązuje się do rozliczenia jej w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2017 roku. Rozliczenie dotacji polega na przesłaniu na adres biura fundacji oryginałów faktur oraz wypełnionego druku refundacji. Faktury muszą dotyczyć usług i sprzętów wymienionych w podaniu i zakupionych pod dacie przyznania dotacji.

Niewywiązanie się z terminu rozliczenia lub przedstawienie faktur niezgodnych z wnioskiem powoduje przepadnięcie przyznanej dotacji oraz utratę możliwości uzyskania dotacji w kolejnych latach.