Podziel się

Jak założyć subkonto?

Subkonto jest wewnętrznym kontem prowadzonym w  fundacji, nie jest natomiast oddzielnym indywidualnym rachunkiem bankowym. Nasza fundacja nie pobiera żadnych prowizji za prowadzenie i obsługę księgową prowadzonego subkonta. Wszystkie środki zgromadzone na subkoncie przeznaczamy dla naszych beneficjentów.

Założenie subkonta w fundacji otwiera wiele możliwości przed osobami niepełnosprawnymi.

subkonto w fundacji

Osoby, które wcześniej nie były objęte pomocą finansową mogą przeznaczyć zebrane środki na cele związane z poprawą bytu, leczeniem i rehabilitacją.

Fundacja Otwarte Ramiona zrzesza dorosłych i dzieci, nie ma schorzeń, które nie pozwalałyby na objęcie  naszą pomocą.

Założenie subkonta jest niezwykle proste. Nie trzeba zgłaszać się  w fundacji osobiście, nie ma znaczenia odległość fundacji od miejsca zamieszkania.

Kroki:

  1. Skontaktuj się z biurem fundacji. Napisz maila (kontakt@otwarteramiona.pl) lub zadzwoń (22 751 24 16). Przyślij prośbę o założenie subkonta. Podaj wiek kandydata na podopiecznego i chorobę, którą jest dotknięty.
  2. Poprosimy Cię o przesłanie orzeczenia o niepełnosprawności jeśli takie posiadasz, kopii dokumentacji medycznej oraz kilku zdjęć kandydata na podopiecznego.
  3. Na podany przez Ciebie adres prześlemy komplet dokumentów:
  • Porozumienie wraz z Regulaminami (2 egz.),
  • Prośbę o udostępnienie konta fundacji,
  • Oświadczenie o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

Fundacja Otwarte Ramiona, subkonto

Podpisane przez podopiecznego lub jego opiekuna prawnego dokumenty należy odesłać do biura fundacji na adres:

Fundacja Otwarte Ramiona
ul. M. Konopnickiej 1/189,
Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki