Podziel się

Czy można pomagać nie ruszając się z Facebooka? Można! Jeśli masz konto na Facebooku, możesz utworzyć zbiórkę charytatywną nasz racz wybranej organizacji lub jej podopiecznego. Jak to zrobić by środki wpłynęły na wybrany przez Ciebie cel? Zamieszczamy instrukcję, jak zrobić to krok po kroku!  

Instrukcja zakładania zbiórek na Facebooku: kliknij >>tutaj<<

Ważne informacje

  • Zbiórka zakładana na rzecz konkretnego podopiecznego, powinna zawierać w tytule jego dane, umożliwiające identyfikację podczas procesu księgowania środków.
  • Środki ze zbiórek, które nie będą zawierać w tytule potrzebnych danych, zostaną zaksięgowane jako darowizny na rzecz działalności statutowej Fundacji Otwarte Ramiona
  • Środki zebrane w ramach zbiórek na Facebooku trafiają na subkonto Podopiecznego Fundacji po miesiącu, po zakończeniu okresu rozliczeniowego
  • Cała kwota, bez względu na to czy jest mniejsza czy większa od założonego celu trafia na subkonto podopiecznego, wskazanego jako beneficjent zbiórki.
  • Facebook i Fundacja nie pobierają prowizji od wpłacanych środków, niewielkie różnice w otrzymanych kwotach wynikają z wahań kursów walut i konieczności  przewalutowania (wpłaty dokonywane są w PLN, wypłaty otrzymujemy w EURO, przy przelewaniu środków na subkonto następuje ponowne przewalutowanie na PLN)

Zachęcamy do kontaktu przez Facebooku na profilu Fundacji Otwarte Ramiona lub mailowo malgosia@otwarteramiona.pl