KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

W jaki sposób przekazać 1% podatku?

Należy w odpowiednią rubrykę, w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28,36,36L,37,38) wpisać KRS: 0000142952.

W pozycji informacje uzupełniające należy wpisać imie i nazwisko podopiecznego, którego chcemy wesprzeć.

Pieniądze na nasze konto przeleje odpowiedni urząd skarbowy.

Podatnik wskazuje numer KRS fundacji oraz kwotę 1% w zeznaniu podatkowym.

KRS naszej fundacji: 0000142952

W jednym rozliczeniu PIT podatnik może przekazać odpis 1% podatku tylko dla 1 OPP.

Podatnik może podać dodatkowe informacje np. wskazać konkretny cel w rubryce „Informacje uzupełniające”; informacje te zostają przekazane OPP jako uszczegółowienie danych do końca miesiąca września roku, w którym złożona była deklaracja.

Podatnik ma prawo udostępnić swoje dane osobowe zakreślając odpowiednią rubrykę.

Podatnik ma prawo przekazać 1% OPP także w korekcie zeznania.

Aby przekazać 1% podatku należy złożyć zeznanie w terminie oraz wpłacić należny podatek dochodowy również w terminie.

Urzędy skarbowe przekazują 1% podatku na konto OPP do końca sierpnia roku w którym złożona była deklaracja.

Do końca września Ministerstwo Finansów przekazuje zestawienie dotyczące wpłat z 1%.

Fundacja w ciągu miesiąca księguje wszystkie wpłaty.