KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Czy każdy podopieczny ma oddzielny rachunek konta bankowego?

Nie, fundacja ma jeden rachunek bankowy, na którym gromadzi środki podopiecznych. Księgowane są one na wewnętrznych subkontach fundacji.