KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Czy mogę być podopiecznym w kilku fundacjach?

Oczywiście, nie ma ograniczeń przynależności do organizacji.