KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Czy osoby pełnoletnie mogą założyć subkonto w Fundacji?

Tak, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych przy zakładaniu subkonta.