KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

W jaki sposób zamknąć subkonto?

Wystarczy przesłać oświadczenie podpisane przez Podopiecznego lub jego opiekunów prawnych.
W przypadku śmierci Podopiecznego, w ciągu miesiąca od daty zgonu, należy przesłać kopię aktu zgonu.