KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Czy środki zgromadzone na subkoncie należy wykorzystać w określonym czasie?

Nie, nie ma takiego obowiązku.
Refundujemy faktury wystawione po dacie podpisania Porozumienia oraz do dwóch lat od ich wystawienia.