KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

W jaki sposób obliczyć jeden procent podatku?

Załóżmy, że wyliczony podatek należny wynosi 32,65 zł.
1% tej sumy po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy to: 0,30zł
druk pit

Rozlicz PIT