Bal Karolina jest podopieczną Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego

Profil nadal oczekuje na historię podopiecznego