KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Leoncewicz Iwona

Podopieczny Fundacji od 12.12.2019
Stwardnienie rozsiane

Iwona jest podopieczną Fundacji Otwarte Ramiona.

 


Informujemy, że osoba fizyczna oraz spółki osobowe jako darczyńcy dokonujący darowizny na rzecz fundacji mogą odliczyć do 6% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym, a osoby prawne do 10% dochodu. Przekazując darowiznę na konto Fundacji pomożesz dzieciom z uszkodzonym splotem ramiennym.