KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Zaborska Urszula Agnieszka

Podopieczny Fundacji od 21/01/2019

Urszula Agnieszka Zaborska jest podopieczną Fundacji Otwarte Ramiona.


Informujemy, że osoba fizyczna oraz spółki osobowe jako darczyńcy dokonujący darowizny na rzecz fundacji mogą odliczyć do 6% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym, a osoby prawne do 10% dochodu. Przekazując darowiznę na konto Fundacji pomożesz dzieciom z uszkodzonym splotem ramiennym.