jeden procent podatku, rozlicz podatek, pit 36, pit 37, bezpłatny programpobierz program, rozliczenie pit, jeden procent, 1%

Dzięki 1% podatku możemy:maja

  1. Prowadzić Punkt Konsultacyjny dla osób z porażeniem splotu ramiennego, w którym raz w tygodniu przyjmowanych jest 5 pacjentów. ► link

  2. Wydać poradnik dla rodziców na temat rehabilitacji splotów. ►link

  3. Zorganizować konsultacje lekarskie z wybitnymi specjalistami w dziedzinie chirurgii ręki (dr. Jorg Bahm, prof. Thomas Carlstedt, prof. Mario Rossello). Każdorazowo przyjętych jest około 50 pacjentów. ►link

  4. Refundować koszty zagranicznych operacji, których średni koszt  to ok. 5000 euro

  5. Opłacić koszty rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych i dojazdów naszym podopiecznym.

  6. Refundować zakupy pomocy rehabilitacyjnych, sprzętu sportowego (niezwykle pomocnego przy rehabilitacji ręki), zajęć ogólnorozwojowych (m.in. basen, taniec, karate, nauka gry na instrumentach), zajęć pozalekcyjnych (np. logopeda, psycholog).

  7. Wesprzeć dostosowanie pojazdu do potrzeb niepełnosprawnych.

  8. Zorganizować obóz sportów wodnych dla młodzieży. ► link

  9. Wpierać podopiecznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej

 

Kto może  przekazać 1% podatku?

Jak przekazać jeden procent  podatku?

Co to jest numer KRS?