Kto może przekazać 1% podatku:

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego może dostać jeden procent  podatku  od następujących podatników:

  • ryczałtowców –  PIT 28,

  • przedsiębiorców– PIT 36,

  • przedsiębiorców liniowców – PIT 36L,

  • pracowników etatowych – PIT 37, (osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby mieć możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP, powinny samodzielnie wykonać rozliczenie PIT)

  • graczy giełdowych – PIT 38,

  • osób, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

  • emerytów i rencistów, którzy otrzymali PIT-40A – wystarczy, że złożą zeznanie podatkowe.

Osoby przebywające poza terytorium Polski mogą  złożyć PIT w polskim urzędzie konsularnym lub przesłać deklarację na adres swojego urzędu skarbowego w Polsce.
Marynarze statków morskich mogą deklaracje PIT złożyć u kapitana jednostki, na której pływają.

jeden procent podatku, rozlicz podatek, pit 36, pit 37, bezpłatny programpobierz program, rozliczenie pit, jeden procent, 1%

Co robimy dzięki zebranemu 1% podatku?

Jak przekazać jeden procent  podatku?

Co to jest numer KRS?