Nasza fundacja otrzymała dotację Fundacji PZU w konkursie „Młodzi niepełnosprawni – pełnosprawni z PZU 2015”.

Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin poprzez zorganizowane formy opieki nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

W tegorocznej edycji konkursu złożono 102 wnioski. Dotacje otrzymało 25 organizacji, których projekty zostały najlepiej ocenione przez 4-osobową komisję konkursową złożoną z niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli Fundacji PZU.

Dotacje w kwocie 45.000 złotych przeznaczyliśmy na:

  1. konsultacje z lekarzami i fizjoterapeutami,
  2. stworzenie nowoczesnego portalu internetowego służącego wsparciu domowej rehabilitacji (gotowe instruktaże dla rodziców w postaci filmów video i zestawów ćwiczeń),
  3. zorganizowanie warsztatu edukacyjno-integracyjnego dla rodziców i ich dzieci,
  4. powstanie bloga dla rodziców na temat możliwego wsparcia.

Realizując program chcemy pokazać rodzicom, że życie z niepełnosprawnym dzieckiem może być ogromnym źródłem radości i nie musi oznaczać też całkowitej rezygnacji z własnych planów. Wierzymy, że dzięki stworzeniu  nowoczesnego narzędzia takiego jak portal zawierający zestaw ćwiczeń rehabilitacyjnych do domowego wykonania, wesprzemy niepełnosprawne osoby i ich rodziny w codziennej rehabilitacji.