Zapraszamy wszystkich chętnych do organizowanej przez nas sieci E-wolontariuszy Ekspertów. Poszukujemy specjalistów z medycyny, fizjoterapii, rehabilitacji lub amatorów-pasjonatów, którzy chcieliby zaangażować się w budowanie ogólnodostępnej bazy wiedzy na temat urazów kończyn górnych i dolnych.

Naszą stronę internetową odwiedza średnio 15 000 osób miesięcznie. Osoby te bardzo często potrzebują wsparcia czy pomocy i są przede wszystkim zainteresowane pozyskaniem informacji na temat danego urazu, sposobów rehabilitacji, nowych metod leczenia. Dla tych właśnie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, chcemy zbudować największą w Polsce bazę wiedzy. Serdecznie zapraszamy ekspertów z całej Polski i ze świata do współtworzenia jej razem z nami!

Działamy od 16 lat, w tym czasie pomogliśmy blisko 2000 naszym podopiecznym. Od początku naszej działalności ściśle współpracujemy ze środowiskiem lekarzy, rehabilitantów, fizjoterapeutów i akademików. Dzięki współpracy z E-wolontariuszami Ekspertami możemy wspólnie stworzyć największą bazę wiedzy na temat urazów kończyn górnych i dolnych w Polsce, podnieść kompetencje użytkowników internetu, pomóc osobom potrzebującym. Naszym celem jest zbudowanie platformy, na której w pierwszym roku znajdzie się 100 artykułów specjalistycznych.

Kogo potrzebujemy:

– osób, które są specjalistami lub amatorami-pasjonatami w szeroko pojętym temacie urazów kończyn górnych i dolnych

– osób, które są chętne, aby poświęcić swój wolny czas na rzecz Fundacji

– osób, które mają lekkie pióro i zobowiążą się do napisania min. jednego artykułu tematycznego w miesiącu

Kim jest E-wolontariusz Ekspert Fundacji Otwarte Ramiona?

E-wolontariuszem jest każda osoba, która chciałaby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi za pomocą artykułów specjalistycznych publikowanych na stronie internetowej Fundacji. Bardzo chcielibyśmy, aby każdy E-wolontariusz przesyłał nam minimum jeden artykuł tematyczny w miesiącu. Z każdym E-wolontariuszem podpisujemy porozumienie, określające warunki współpracy. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Dane techniczne artykułu oraz warunki zamieszczania na stronie Fundacji:

– artykuł powinien zawierać rzetelną wiedzę, z potwierdzonych źródeł, być poprawny merytorycznie o ile jest to możliwe do przedstawienia w danym artykule może zawierać tabele, wykresy, fotografie. Nie może zawierać fałszywych informacji czy błędów rzeczowych/logicznych.

– artykuł powinien być napisany prostym, ale jednocześnie profesjonalnym językiem. Nie chodzi nam o artykuły naukowe, pamiętajmy, że ich odbiorcami są przede wszystkim osoby szukające konkretnych informacji na temat swojej choroby. Artykuł musi być dla nich przydatny i ciekawy. Fachową terminologię warto przedstawiać w nawiasach.

– artykuł powinien zawierać około 5000 znaków ze spacjami, posiadać tytuł oraz lead

– każdy artykuł będzie podpisany nazwiskiem jego autora

– w przypadku korzystania z innych źródeł, należy je podać w bibliografii na końcu artykułu

– artykuł powinien być staranny pod katem stylistycznym i gramatycznym, powinien zawierać akapity, możliwe są śródtytuły

– gotowy artykuł należy przesłać na adres biura Fundacji, który następnie zostanie poddany sprawdzeniu pod kątem merytorycznym i językowym i opublikowany

– Fundacja dokonuje weryfikacji treści pod kątem wiarygodności oraz licencji. Ma prawo odmówić publikacji danego artykułu w przypadku, jeśli będzie niespójny z powyższymi zasadami lub w znaczny sposób będzie odbiegał językowo i stylistycznie od pozostałych

– Warunkiem zamieszczenia artykułu na stronie internetowej Fundacji Otwarte Ramiona jest pisemne oświadczenie autora treści o zrzeczeniu się  praw autorskich na  zasadach standardowej licencji CC BY-NC-SA (Uznanie autorstwa – Użycie  niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska). 

– opublikowane artykuły mogą podlegać kontroli społecznej – każdy użytkownik treści, szczególnie inny E-wolontariusz Ekspert może zgłosić uwagi i propozycję poprawek

Warunki wyboru kandydatów na e-wolontariuszy:

– Nabór na wolontariuszy ekspertów prowadzony jest w sposób ciągły i w każdym momencie istnieje możliwość przesłania formularza zgłoszeniowego.

– Zgłoszenia mogą być dostarczone osobiście do biura fundacji, mailowo lub pocztą tradycyjną.

– I etap:

  • Kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • Wiedza i doświadczenia w tematyce urazów kończyn górnych i dolnych

– II etap:

  • Rozmowa telefoniczna lub przez Skype z dyrektorem fundacji i koordynatorem wolontariuszy

– Z punktu widzenia rodzaju zadania przydzielonego wolontariuszowi mile widziane będą:

  • Wiedza merytoryczna i doświadczenie
  • Motywacja do udziału w projekcie, w tym deklarowana dyspozycyjność
  • Doświadczenie w roli wolontariusza
  • Wcześniejsze publikacje/artykuły specjalistyczne

kontakt: kontakt@otwarteramiona.pl

Wszystkich chętnych bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy!

link do licencji Creative Commons Polska – http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/