Podziel się

Warto przypomnieć sobie, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy:

  • Sprawdź bezpieczeństwo otoczenia.

  • Wezwij pomoc.

  • Sprawdź funkcje życiowe poszkodowanego.

  • Odchyl głowę.

  • Rozpocznij reanimację: 30 uciśnięć klatki na 2 wdechy.

  • Ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

red_cross

Kliknij i poznaj schemat udzielania pierwszej pomocy

Numery alarmowe:
 112 – numer alarmowy wspólny dla wszystkich służb,
 999 – Pogotowie Ratunkowe
 998 – Straż Pożarna,
 997 – Policja.

 

Pamiętaj:
Jeżeli zauważysz osobę będącą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jesteś świadkiem wypadku, masz obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numery 999 lub 112 (art. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym(Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1407, z późn. zm.).
Ponadto zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Musisz wiedzieć, że nie poniesiesz żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w trakcie udzielania pomocy w sytuacji, jeśli kierowałeś się dobrą wolą. Nie popełniasz przestępstwa, jeżeli nie udzielasz pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu lub gdy możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej (art. 162 § 2 Kodeksu karnego).

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy obchodzony jest od 2000 r. w każdą drugą sobotę września. Święto ustanowiono na  wniosek Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

więcej informacji o pierwszej pomocy znajdziesz tutaj- www.mz.gov.pl