Jak_założyć_subkonto

Fundacja Otwarte Ramiona zrzesza dorosłych i dzieci, nie ma schorzeń, które nie pozwalałyby na objęcie naszą pomocą.
Założenie subkonta jest niezwykle proste. Nie trzeba się zgłaszać osobiście, nie ma też znaczenia odległość fundacji od miejsca zamieszkania.

Jak założyć subkonto:

  1. Skontaktuj się z biurem fundacji, napisz maila (kontakt@otwarteramiona.pl) lub zadzwoń (22 751 24 16).
   Przyślij prośbę o założenie subkonta.
   Podaj wiek kandydata na podopiecznego i chorobę, którą jest dotknięty.
  1. Poprosimy Cię o przesłanie orzeczenia o niepełnosprawności jeśli takie posiadasz, kopii dokumentacji medycznej oraz kilku zdjęć kandydata na podopiecznego.
  1. Na podany przez Ciebie adres prześlemy komplet dokumentów –
   Porozumienie wraz z Regulaminami (2 egz.),
   Prośbę o udostępnienie konta w fundacji,
   Oświadczenie o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
  1. Podpisane przez podopiecznego lub jego opiekuna  prawnego dokumenty należy odesłać do biura fundacji na adres:
   M. Konopnickiej 1/189,
   Dziekanów Leśny,
   05-092 Łomianki
 1. Odeślemy Ci jeden egzemplarz Porozumienia podpisany przez Zarząd fundacji.

Wzory dokumentów: