KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Pomagam

pomagam regularnie

Pomagam

Cel szczegółowy:

wpłacam

Pomagam

10 20 50
lub inna kwota: