Podziel się

Zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej z wyłącznym przeznaczeniem na:

  • rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny lub operację

Lista  podopiecznych, którzy otrzymali dotację w tym roku:

1 Przemysław Galuhn
2 Franciszek Godlewski
3 Jan Kałużny
4 Olga Gandzel
5 Piotr Wejman
6 Tomasz Mentel
7 Kornel Windak
8 Anastazja Oleszko
9 Tymoteusz Badek
10 Kamila Bielasińska
11 Sykus Szymon
12 Kamil Duczmal
13 Stanisław Kwieciński
14 Laura Harber
15 Julita Kaczmarska
16 Oliwia Duras
17 Ryszard Nawrocki
18 Kamil Molęda
19 Dorota Łukaszewicz
20 Paulina Makowska

 

Wnioskujący, który otrzymał dotację zobowiązuje się do rozliczenia jej w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2017 roku. Rozliczenie dotacji polega na przesłaniu na adres biura fundacji oryginałów faktur oraz wypełnionego druku refundacji. Faktury muszą dotyczyć usług i sprzętów wymienionych w podaniu i zakupionych pod dacie przyznania dotacji.

Niewywiązanie się z terminu rozliczenia lub przedstawienie faktur niezgodnych z wnioskiem powoduje przepadnięcie przyznanej dotacji oraz utratę możliwości uzyskania dotacji w kolejnych latach.