Podziel się


Biegaczu – biegnij w maratonie i wspieraj naszą fundację! Weź udział w akcji charytatywnej  „Dar Serca dla Otwartych Ramion” organizowanej przez ORLEN Warsaw Marathon.

„Dar Serca dla…” to akcja charytatywna, która towarzyszy tegorocznemu ORLEN Warsaw Marathon. Organizowana jest razem z Fundacją ORLEN Dar Serca.
Biegacze mogą wybrać nasz cel spośród 30 innych, które zgłoszą organizacje z całej Polski – przekroczenie linii mety będzie nie tylko powodem do dumy z realizacji własnego celu i pokonania swoich słabości, ale także darem serca dla potrzebujących.

Jak to zrobić?

Wybierz nasz cel, a następnie dołącz do naszej drużyny. Po biegach powstanie lista zespołów, z których najwięcej zawodników dotarło do mety. Dziesięć pierwszych drużyn zdobędzie dla swoich organizacji finansowanie dla wyznaczonych przez siebie celów.

W akcji charytatywnej mogą wziąć udział osoby (zapisać się do drużyny wybranej przez siebie organizacji), które:

  1. Są uczestnikami ORLEN Warsaw Marathon 2017;
  2. Zaakceptowały Regulaminy ORLEN Warsaw Marathon 2017;
  3. Uiściły opłatę startową, zgodnie z postanowieniami regulaminów;
  4. Zaakceptowały Regulamin Akcji Charytatywnej;
  5. Dokonały wyboru organizacji oraz wskazanego przez nią celu wsparcia i zdecydowały się go poprzeć.

Do akcji charytatywnej możesz przyłączyć się poprzez wykonanie czynności opisanych na stronie ORLEN Warsaw Marathon – http://www.orlenmarathon.pl w zakładce: OWM POMAGA, czyli:

  1. Wypełnić formularz rejestracji/zapisów;
  2. Dokonać wyboru organizacji, dla której pobiegniesz – uczestnicy zarejestrowani wcześniej niż rozpoczęła się akcja OWM POMAGA mogą dokonać wyboru organizacji w panelu zawodnika;
  3. Zaakceptować regulamin projektu „Dar serca dla…”

Każdy z celów „Dar serca dla…” zostanie oznaczony innym kolorem i dedykowaną naklejką. Tę możesz odebrać ze stoiska organizacji, która ten cel zgłosiła. Będzie się ono znajdować w hali EXPO, od czwartku 20 kwietnia 2017 roku. Naklejkę w odpowiednim kolorze przed biegiem naklej na numerze startowym, tak by nie zasłaniała Twojego numeru.

Udział w projekcie „Dar serca dla Otwartych Ramion” jest dobrowolny i nie wiąże się z żadnymi opłatami. Uczestnik, który pobiegnie dla wybranej przez siebie organizacji i ukończy bieg, powiększy liczbę zawodników danej organizacji i wspólnie z nimi zwiększy szanse na otrzymanie przez nią wsparcia finansowego. Osoby, które nie ukończą biegu, na wybranym przez siebie dystansie, nie są uwzględniane przez organizatora przy zliczaniu łącznej sumy zawodników, którzy wsparli daną organizację i jej cel.

http://www.orlenmarathon.pl//biuletyn.pdf

zdj. Pixabay, Flickr.com