Podziel się

Warsztaty Terapeutyczne – metody terapeutyczne wykorzystywane w korekcji układu ruchowego u dzieci i młodzieży.

Na udział w warsztatach zapraszamy:
• fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych pracujących z dziećmi i młodzieżą
• terapeutów pracujących z dorosłymi pacjentami po udarze mózgu i urazowym uszkodzeniu mózgu
• studentów studiów magisterskich fizjoterapii

Broszura informacyjna

Instruktorki:

Patricia (Trish) Martin – PT, CKTI
Dyrektor departamentu rehabilitacji w Szpitalu Rehabilitacji Dziecięcej w Cleveland Clinic w stanie Ohio, USA. Wcześniej pracowała jako fizjoterapeuta w Metro Health Medical Center. Specjalizowała się w rehabilitacji dzieci i dorosłych po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego, rdzenia kręgowego i po urazach ortopedycznych. Przez 10 lat pracowała w systemie szkolnym jako fizjoterapeuta.
Skończyła kurs NDT w pediatrii i asystowała Beverly Cusick w szkoleniach na temat biomechaniki kończyn dolnych oraz wykonywania i użycia ortez i opatrunków gipsowych w pediatrii. Trish ma ponad 35 lat doświadczenia jako fizjoterapeuta dzieci i dorosłych. Particia Martin jest współautorką książki “Kinesiotaping w Pediatrii”. Prowadzi kursy z rehabilitacji w pediatrii i dorosłych, między innymi:
– Kinesiotaping w pediatrii,
– Kinesiotaping w neurologii,
– Taping Terapeutyczny w reedukacji mięśniowej i w celu poprawy postawy u dzieci i młodzieży,
– Opatrunki gipsowe,
– Ortezy i łuski dla kończyn dolnych u osób w pourazowym uszkodzeniu mózgu,
– Rehabilitacja w uszkodzeniu splotu barkowego u dzieci,
– Zaburzenia chodu u dzieci: strategie w celu poprawy postawy,
– Idiopatyczny kręcz szyjny u dzieci.

Audrey Yasukawa, MOT, OTR/L, CKTI
Szef terapii zajęciowej (Occupational Therapy) w szpitalu dziecięcym La Rabida w Chicago. Audrey uzyskała tytuł magistra terapii zajęciowej na uniwersytecie Western Michigan i dyplom z nauczania specjalnego na uniwersytecie Northern Illinois. Wcześniej pracowała w Instytucie Rehabilitacji w Chicago (RIC) jako specjalista kliniczny w pediatrii. Audrey Yasukawa skończyła kurs NDT w pediatrii i posiada ponad 30 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi kursy na temat zastosowania seryjnych opatrunków gipsowych dla kończyny górnej i z metody Kinesiotaping w pediatrii. Audrey jest instruktorem metody Kinesiotaping i autorem wielu publikacji, miedzy innymi: “Kinesiotaping w Pediatrii” (wspólnie z Trish Martin), “Protokoły w zastosowaniu opatrunków gipsowych dla kończyn górnych i dolnych”, “Zastosowanie opatrunków gipsowych w celu poprawy funkcji kończyny górnej”, “Opatrunki gipsowe dla kończyny górnej: Dodatkowa metoda w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

Data: 20-21. 05. 2017
Godziny: 8:00 -17:30
Miejsce: Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa

CENA: 570 zł (rejestracja, materiały edukacyjne, materiały do części praktycznej i obiad sobota/niedziela)

Informacja i zapisy: Ewa Jaraczewska – jaraczewskaewa@gmail.com, tel kom: 516 700 934 (po 28.03 tel: 60830948)

Sponsorem kursu jest firma STANLEY – www.stanley.poznan.pl

 

 

 

Organizatorzy:
Fundacja Otwarte Ramiona
Wydział Rehabilitacji AWF Warszawie

 

Program Warsztatów:

Dzień 1
8:00 Rejestracja
8:30 Wprowadzenie
9:00 Biomechanika Rozwojowa i Modelowanie Kostne: Kończyna Górna i Dolna
10:00 Przerwa
10:15 Podstawy i Zasady Stosowania Taśm; Metoda statyczna i dynamiczna; Wprowadzenie do materiałów stosowanych w metodach terapeutycznych
11:00 Część Praktyczna: Techniki Podstawowe: Prostowniki tułowia
12:30 Obiad
13:00 Prezentacja firmy
13:45 Część Praktyczna: Techniki Podstawowe: M. brzucha, łopatka
15:15 Przerwa
15:30 Część Praktyczna: Techniki Podstawowe: Rotacja zewnętrzna /supinacja/ (taśmy i paski elastyczne)
16:30 Część Praktyczna: Techniki Podstawowe: Kciuk
17:00 Pytania, zakończenie

Dzień 2
8:00 Omówienie dnia poprzedniego & pytania
8:30 Ortezy kompresyjne
9:30 Część Praktyczna: Techniki Podstawowe: Rotacja w stawie biodrowym (taśmy i paski elastyczne)
10:45 Przerwa
11:00 Część Praktyczna: Techniki Podstawowe: Rotacja w stawie kolanowym (taśmy i paski elastyczne)
12:00 Demo: Wykorzystanie Delta Cast Conformable dla ortezy kciuka. Długi półsztywny opatrunek gipsowy na kończynę górną
12:30 Obiad
13:00 Prezentacja firmy
13:30 Ocena funkcjonalna stawu skokowego i stopy
14:15 Część Praktyczna: Wykonanie łuski na stopę i rękę
15:30 Przerwa
15:45 Część Praktyczna: Wykonywanie łusek – ciąg dalszy
16:30 Spotkanie z rodzicami, dyskusja, zakończenie szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mogli:

1. Rozpoznać zmiany następujące w biomechanice kończyn i tułowia w procesie nor­malnego rozwoju dziecka.
2. Wytłumaczyć jaką role odgrywa prawidłowa postawa w motoryce i wykonywaniu czynności dnia codziennego.
3. Ocenić i udokumentować zmiany w biomechanice ruchu i zakresie ruchu oraz usta­lić plan terapii na podstawie wykonanego badania.
4. Określić wskazania i przeciwskazania w wyborze technik terapeutycznych.
5. Stosować metody terapeutyczne wykorzystujące miedzy innymi taśmy sztywne, paski .elastyczne i opatrunki gipsowe (Leukotape, Hypafix, neoprene, Nustim wrap, Prowrap, Fabrifoam, Soft Cast).

Warsztaty prowadzone są w języku angielskim z tłumaczem, po ukończeniu wydawany jest certyfikat.

Szkolenie zakończy krótka sesja pytań i odpowiedzi z rodzicami dzieci z diagnozą uszkodzenia układu ruchowego, nauka rodziców/opiekunów masażu niemowlęcia, nauka prawidłowej pielęgnacji niemowlęcia ( zabawy dostosowane do wieku dziecka, odpowiedni dobór zabawek, sposoby układania dziecka, noszenia, przewijania, kąpieli).