Podziel się

Otwarte Ramiona FSR  zaprasza na cykl BEZPŁATNYCH zajęć aktywizujących dla dzieci w wieku szkolnym z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej oraz intelektualnej w siedzibie fundacji w Dziekanowie Leśnym. Stawiamy na rozwój wielozmysłowy poprzez zabawę! Zajęcia dla grup dzieci skonstruowane będą w formie warsztatów lub zajęć  1,5- 2 godzinnych i prowadzić je będą doświadczeni i wyszkoleni prowadzący oraz dodatkowi opiekunowie. Nasze zajęcia będą obejmowały warsztaty i zajęcia przyrodnicze, zajęcia hipoterapii, zajęcia rehabilitacyjne ruchowo- artystyczne oraz ceramiczne. Dzięki temu spotkania będą bardzo urozmaicone, co zasadniczo wpłynie na ogół rozwoju uczestników, ich samodzielnego poznawania świata i doskonalenie  umiejętności pracy z innymi. Dzieci będą miały możliwość zapisu na wszystkie zajęcia lub tylko wybrane, zgodnie z ich zainteresowaniami. Cykl zajęć będzie prowadzony z zachowaniem zasad sanitarnych, tak, aby były bezpieczne dla prowadzących i uczestników. 

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym z klas 3-6.