KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Wspólny krok do sprawności! Zapraszamy na bezpłatne zajęcia!

Wspólny krok do sprawności, Fundacja Otwarte Ramiona

Otwarte Ramiona FSR  zaprasza na cykl BEZPŁATNYCH zajęć aktywizujących dla dzieci w wieku szkolnym z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej oraz intelektualnej w siedzibie fundacji w Dziekanowie Leśnym. Stawiamy na rozwój wielozmysłowy poprzez zabawę! Zajęcia dla grup dzieci skonstruowane będą w formie warsztatów lub zajęć  1,5- 2 godzinnych i prowadzić je będą doświadczeni i wyszkoleni prowadzący oraz dodatkowi opiekunowie. Nasze zajęcia będą obejmowały warsztaty i zajęcia przyrodnicze, zajęcia hipoterapii, zajęcia rehabilitacyjne ruchowo- artystyczne oraz ceramiczne. Dzięki temu spotkania będą bardzo urozmaicone, co zasadniczo wpłynie na ogół rozwoju uczestników, ich samodzielnego poznawania świata i doskonalenie  umiejętności pracy z innymi. Dzieci będą miały możliwość zapisu na wszystkie zajęcia lub tylko wybrane, zgodnie z ich zainteresowaniami. Cykl zajęć będzie prowadzony z zachowaniem zasad sanitarnych, tak, aby były bezpieczne dla prowadzących i uczestników. 

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym z klas 3-6.