Podziel się

Wkrótce do polskich pacjentów trafi informator pt.: „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”, który jest wynikiem współpracy Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

24 czerwca europejski oddział WHO opublikował na swojej stronie internetowej broszurę „Support for rehabilitation self-management after COVID-19-related illness” („Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”). KIF przetłumaczyła i dostosowała dokument do potrzeb polskich pacjentów. Jest on dostępny tutaj: https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/333818/WHO-EURO-2020-855-40590-54773-pl.pdf

W broszurze przedstawiono podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zebrane w niej informacje mają wspomóc samodzielny powrót do pełnej sprawności, a także uczulić na niepokojące, nawracające objawy. Broszura zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień:

Każda osoba doświadcza skutków hospitalizacji i ciężkiej choroby w inny sposób. Bardzo ważne jest, aby we właściwym momencie skontaktować się z personelem medycznym.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wydrukowała 10 000 egzemplarzy, które zostaną przekazane szpitalom jednoimiennym w celu dystrybucji skierowanej do pacjentów opuszczających szpital oraz będą dostępne w KIF i niektórych gabinetach fizjoterapeutycznych.

Proponowane zalecenia nie zastępują spersonalizowanego programu ćwiczeń, ale są wartościowym zbiorem wskazówek, z którymi powinni zapoznać się wszyscy pacjenci dotknięci COVID-19, a także ich bliscy.

Informator w polskiej wersji językowej jest dostępny również na stronie WHO: https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/333818/WHO-EURO-2020-855-40590-54773-pl.pdf i na stronie KIF.

Zachęcamy do szerokiej dystrybucji tego bezpłatnego informatora, aby dotarł do jak najliczniejszej grupy potrzebujących.

KIF intensywnie promuje polską fizjoterapię na arenie międzynarodowej. Ważnym elementem tych działań jest bardzo aktywna współpraca z WHO. Przykładem jest uczestnictwo KIF innym projekcie WHO, który pokazuje historie i współpracę pacjentów i fizjoterapeutów w okresie pandemii COVID-19. Jedna z nich została opublikowana na stronie WHO Europa: https://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/disability-and-rehabilitation/news/news/2020/7/personal-story-polish-doctor-recovers-from-severe-covid-19-through-rehabilitation.

Źródło: https://kif.info.pl/