Podziel się

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu ramiennego ogłasza nabór na bezpłatne zajęcia rehabilitacji dla dzieci z Gminy Łomianki. Zadanie w ramach projektu „Akcja Rehabilitacja” jest współfinansowane ze środków Gminy Łomianki. Zajęcia będą odbywały się od kwietnia do grudnia w siedzibie Fundacji Otwarte Ramiona, w Dziekanowie Leśnym. Informacje i zapisy: +48 506 580 295

Fundacja Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego, z ogromną przyjemnością otwiera nabór na kolejną edycję programu „Akcja Rehabilitacja dla dzieci i młodzieży z Gminy Łomianki”

Celem projektu jest zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi na sesjach z różnymi, indywidualnie dobranymi metodami rehabilitacyjnymi, z certyfikowanymi terapeutami w siedzibie Fundacji. Rehabilitacja ruchowa dzieci jest procesem medycznym, którego celem jest uzyskanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej, co przekłada się na jakość życia. Ważna jest jak najszybsza diagnostyka i wprowadzenie na jej podstawie odpowiednich zajęć dla dzieci, które mają wpływ na ich dalsze funkcjonowanie w młodzieńczym i dorosłym życiu.

W ramach naszego projektu, Akcja Rehabilitacja, chcemy objąć opieką dzieci od pierwszych dni życia do wieku szkolnego. Dlaczego? Jest to czas najbardziej intensywnego rozwoju młodych ludzi.

Po indywidualnych zajęciach i poznaniu potrzeb uczestników zadania dzieci zostaną połączone w grupy, aby wspólnie uczestniczyć́ w zajęciach ogólnorozwojowych. Naszym celem jest bowiem, oprócz polepszenia funkcjonowania dzieci, dostarczenie okazji do przeżywania pozytywnych doświadczeń społecznych, umożliwienia nabycia umiejętności oraz przezwyciężanie bądź minimalizowanie przyczyn nieśmiałości, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie własnych umiejętności społecznych.

Sesje będą prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie naszej Fundacji, w Dziekanowie Leśnym, na ul. Marii Konopnickiej 1/189 w Łomiankach.

Zapraszamy dzieci w wieku od niemowlęctwa do wieku szkolnego. Zapraszamy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, mieszkające w naszej Gminie Łomianki.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Łomianki.

Informacje oraz zapisy: +48 506 580 295 oraz (22) 751 24 16