Podziel się

Miło nam poinformować, że Fundacja Splotu Ramiennego Otwarte Ramiona otrzymała dotację w konkursie Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO
Priorytet 5 Pomoc Doraźna Edycja 2022
i w terminie 24.05 – 30.60.2022 r.  realizowała zadanie pt. „Rozszerzenie oferty Fundacji dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy – zakup sprzętu”.

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie nasza Fundacja rozpoczęła prace nad programem wsparcia osób niepełnosprawnych uciekających przed wojną. Chcemy wykorzystać nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie do pomocy Uchodźcom wojennym. Zdecydowaliśmy się więc powiększyć zespół Fundacji o osoby, które świadczyłyby pomoc osobom niepełnosprawnym z Ukrainy.

Dzięki pozyskanej dotacji Fundacja może skuteczniej realizować swoje cele. Z zakupionego sprzętu komputerowego będą korzystali wolontariusze, współpracownicy oraz pracownicy Fundacji.