Podziel się

Na wniosek grupy naszych wolontariuszy, w ramach konkursu o minigranty, organizujemy w naszej Fundacji szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów, naszych wolontariuszy oraz osób, które chciałyby wolontariuszem fundacji zostać. Termin szkolenia to poniedziałek 27 listopada 2023 w siedzibie Fundacji w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 1/189.

Szkolenie poprowadzi nasza wolontariuszka – Agata Piotrkowicz, Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

Agata na co dzień pracuje z osobami objętymi kryzysem bezdomności, pomaga osobom z chorobami nowotworowymi, pracuje z dziećmi oraz prowadzi szkolenia z PPP.

Szkolenie będzie głównie opierało się na teorii i praktyce Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej RKO, jednak będzie wzbogacone tematem trudnych i stresujących sytuacji, jak pokonać w sobie lęk przed udzielaniem pomocy oraz zagadnieniami związanymi z udarem i epilepsją. Podczas szkolenia do ćwiczeń praktycznych będzie wykorzystywany fantom.

Szkolenie zostanie zorganizowane na wniosek naszych wolontariuszy w ramach konkursu na minigranty wolontariackie.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 – 2030