Podziel się

W niedzielę 3 grudnia wolontariusze z Fundacji Otwarte Ramiona uczestniczyli w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Było klimatycznie i świątecznie! Wolontariusze zbierali pieniądze na remont i doposażenie nowej sali do rehabilitacji, która będzie służyła podopiecznym naszej organizacji. Na Jarmarku zebraliśmy 1492,54 zł.

W Jarmarku Świątecznym w Nowym Dworze Mazowieckim uczestniczył aż 40 wystawców. Wśród nich, byliśmy my, wolontariusze Otwartych Ramion.

Nasze stoisko charytatywne z rękodziełem budziło ogromne zainteresowanie. Wszystkie przedmioty, które oferowaliśmy zostały nam podarowane przez Darczyńców lub stworzone przez naszych Wolontariuszy. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych uczestników Jarmarku!,

Serdecznie dziękujemy naszym niezawodnym Wolontariuszkom: Śnieżynce Nadii, Sylwii oraz Kasi. bez Waszej bezinteresownej pomocy, to by się po prostu nie udało! Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie, zwłaszcza Panu Marcinowi Ozdarskiemu, który w trakcie Jarmarku zorganizował nam również loterię z prezentami.

Dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie i liczymy na dalszą współpracę.

Cała kwota w wysokości 1492,54 zł, zebrana na Jarmarku, przeznaczona zostanie na remont i doposażenie nowej sali do rehabilitacji w siedzibie naszej Fundacji. Wyremontowane pomieszczenie to nowa przestrzeń dla naszej misji, która będzie służyć dobru wspólnemu przez kolejne lata.
Autorem kilku zdjęć jest Łukasz Szablak PHOTOGRAPHY.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 – 2030

.