Podziel się

W projekcie Aktywna Jesień Życia zaprosiliśmy osoby 60+ do uczestnictwa w szerokim wachlarzu działań, zarówno profilaktyczno-edukacyjnych jak i tych aktywizujących ruchowo i intelektualnie. Chcemy, aby nasi seniorzy jak najdłużej utrzymali samodzielność oraz sprawność fizyczną i psychiczną.

 

Wspólnie z Fundacją KiM zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy bezpłatne cykliczne zajęcia rekreacji sportowo-ruchowej:
  • Basen- Aqua aerobik
  • Gimnastyka rekreacyjna
  • Nordic Walking
  • Gimnastyka „Zdrowy kręgosłup”
  • Nauka brydża sportowego
  • Warsztaty ceramiczne
  • Wykłady dot. profilaktyki i rehabilitacji seniorów i znaczenia aktywności ruchowej z fizjoterapeutą

 

Odbyło się 245 godzin zajęć, w których uczestniczyło 240 uczestników. My przeprowadziliśmy 23 warsztaty ceramiczne oraz 4 wykłady z fizjoterapeutą.

W wyniku realizacji zadania chcielibyśmy zachować i/lub uzyskać poprawę ogólnej sprawności ruchowej i wydolności uczestników zajęć, zwiększyć wiedzę w zakresie zdrowego i aktywnego starzenia się i wyrobić nawyk wykonywania systematycznej aktywności ruchowej i umysłowej. Ponadto chcemy zmienić sposób myślenia o seniorach jako o osobach, które mają swoje pasje, hobby, dodatkowe aktywności.

………………………………………….

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”