Podziel się

W dniu 20.02.2024 r. w siedzibie Fundacji Otwarte Ramiona zebrała się komisja składająca się z członków naszej Organizacji aby wyłonić zwycięzców w konkursie na minigranty wolontariackie.  Konkurs był ogłoszony 14 lutego b.r. >>TUTAJ<<

W dniu 14 lutego ogłosiliśmy kolejny konkurs na minigranty w ramach inicjatyw wolontariackich.

Wolontariusze mieli dużą dowolność w zaprezentowaniu swoich pomysłów. Najważniejsze aby działania dotyczyły następujących obszarów:

  • promocji wolontariatu
  • realizacji inicjatyw prospołecznych w lokalnej społeczności
  • rozwijania kompetencji obywatelskich

Bardzo nas cieszy zainteresowanie i ciekawe pomysły nadesłane na konkurs. Komisja składająca się z członków naszej Fundacji w osobach:

  • Robert Stachowiak – Prezes Fundacji
  • Urszula Falasa – Koordynator ds. relacji i komunikacji
  • Maryla Kępa – koordynator ds. relacji i komunikacji

rozpatrzyła wszystkie wnioski i zdecydowała o przyznaniu dwóch minigrantów w kwocie 2000 złotych każdy.

Zwycięskie projekty to:

  1. Warsztaty integracji z lokalna społecznością
  2. Wyzwalamy emocje , artystyczne warsztaty z rękodzieła.

Na tym komisja zakończyła posiedzenie i przekazała informacje o przyznaniu minigrantów do Koordynatora Wolontariatu Magdaleny Wojcieszek

Ty też możesz zostać naszym wolontariuszem! Zobacz jak to zrobić >>TUTAJ<<

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 – 2030