Podziel się

W Polsce, dbając o zdrowie najmłodszych i najstarszych członków społeczeństwa, istnieje szczególna regulacja dotycząca dostępu do leków. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ogłoszona 19 sierpnia 2023 r., stanowi kamień milowy w zapewnianiu bezpłatnych leków dla osób po ukończeniu 65 roku życia oraz dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18 roku życia.
Kto jest uprawniony do bezpłatnych leków?

Tekst: Olga Weihönig

Ustawa obejmuje dwie kluczowe grupy społeczne: seniorów, czyli osoby po ukończeniu 65 lat, oraz dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia. Aby skorzystać z darmowych leków, na recepcie musi się znaleźć odpowiedni kod uprawnień dodatkowych: „DZ” dla dzieci i „S” dla seniorów.
Zakres dostępnych leków Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz leków refundowanych częściowo, które są objęte darmową dystrybucją dla wymienionych grup wiekowych.

Darmowe leki dla dzieci
 • Dla dzieci objętych tą ustawą dostępne są różnorodne leki, które mogą być kluczowe w ich leczeniu. Wśród nich znajdują się:
 • Leki antyhistaminowe,
 • Leki hipoglikemizujące,
 • Leki hormonalne,
 • Leki immunostymulujące,
 • Leki immunosupresyjne,
 • Leki okulistyczne,
 • Leki przeciwbakteryjne,
 • Leki przeciwgrzybicze,
 • Leki przeciwwirusowe,
 • Leki przeciwbólowe,
 • Leki przeciwzakaźne,
 • Leki przeciwdrgawkowe,
 • Leki stosowane w chorobach dróg oddechowych,
 • Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym,
 • Leki stosowane w chorobach urologicznych,
 • Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego,
 • Szczepionki.
Darmowe leki dla seniorów

Seniorzy również mają dostęp do szerokiego asortymentu bezpłatnych leków, które mogą znacząco poprawić jakość ich życia. Wśród leków dostępnych dla seniorów znajdują się:

 • Leki antyhistaminowe,
 • Leki cytostatyczne,
 • Leki ginekologiczne,
 • Leki hipoglikemizujące,
 • Leki hipolipemizujące,
 • Leki hipotensyjne,
 • Leki hormonalne,
 • Leki immunostymulujące,
 • Leki immunosupresyjne,
 • Leki okulistyczne,
 • Leki przeciwbakteryjne,
 • Leki przeciwgrzybicze,
 • Leki przeciwwirusowe,
 • Leki przeciwbólowe,
 • Leki przeciwzakaźne,
 • Leki przeciwdrgawkowe,
 • Leki przeciwreumatyczne,
 • Leki przeciwparkinsonowskie,
 • Leki przeciwzakrzepowe,
 • Leki stosowane w chorobach dróg oddechowych,
 • Leki stosowane w chorobach urologicznych,
 • Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego,
 • Szczepionki.
Wystawianie bezpłatnych recept

Warto pamiętać, że receptę na bezpłatny lek może wystawić:

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • Lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym,
 • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept.

Ważne aby wyżej wymienione osoby posiadały umowę z NFZ.

Dostęp do opieki zdrowotnej i leków jest prawem każdego obywatela. Dzięki ustawie z 13 lipca 2023 roku, Polska podjęła kroki w kierunku zapewnienia bezpłatnych leków dla seniorów oraz dzieci i młodzieży, co przyczynia się do poprawy jakości życia i wsparcia najbardziej potrzebujących grup społecznych. Szczegółowy wykaz leków objętych refundacją można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
Darmowe leki stanowią ważne wsparcie dla osób, które mogłyby mieć trudności finansowe w dostępie do niezbędnej opieki zdrowotnej. Dzięki temu rozwiązaniu, system opieki zdrowotnej staje się bardziej dostępny i sprawiedliwy dla wszystkich obywateli.