Jako organizacja z 22letnim stażem działalności wiemy, jak ważne jest uczestnictwo w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja. Dlatego w tym roku Fundacja Otwarte Ramiona podjęła się realizacji projektu „Budowanie silnej marki Fundacji Otwarte Ramiona poprzez udział w 9. Targach CSR”. I był to strzał w 10!

Nasza Fundacja prężnie działa od 22 lat, jednak dopiero w tym roku, decyzją Zarządu Fundacji, nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami, wprowadzającymi nas w świat relacji NGO&biznes. Jak wiele NGO’sów, chcemy aby nasza organizacja weszła na wyższy poziom działalności, stabilności finansowej oraz profesjonalizacji. Na przestrzeni lat wielokrotnie doświadczyliśmy, że nie jesteśmy w stanie tworzyć prężnie funkcjonującej organizacji bez budowania naszej mocnej pozycji i rozpoznawalnej marki wśród przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych oraz w środowisku III sektora.

„Targi CSR są jedynym wydarzeniem konferencyjno-targowym w Polsce, które tworzy przestrzeń do spotkania przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, na tyle dojrzałych organizacyjnie aby budować trwałe relacje w obszarze wspólnych działań społecznych. Firmy, z którymi udało się porozmawiać przedstawicielom Fundacji, są świadome wartości, jaką są w stanie stworzyć (dla społeczeństwa czyli także swoich klientów) poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi” – mówi Ewa Hys, współtwórca i manager projektów społecznych.
Na cztery bloki tematyczne, które Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaproponowało w programie Targów (w części merytorycznej), aż trzy z nich tj. biznes, rozwój i różnorodność bezpośrednio dotyczyły obecnych potrzeb Fundacji. „Na tym etapie naszego rozwoju bardzo potrzebujemy stałych partnerów, którzy będą podzielali nasze cele a także wspierali nas nie tylko finansowo ale także poprzez przekazywanie wiedzy, dzielenie się dobrymi praktykami czy kontaktami – mówi Robert Stachowiak, Prezes Zarządu Fundacji.
Bardzo ważny był dla nas m.in. blok dot. różnorodności, poruszający zagadnienia dot. praw osób dyskryminowanych (także ze względu na niepełnosprawność). W ramach tego panelu zostały zaprezentowane m.in. wyniki badania Diversity IN Check dot. poziomu dojrzałości firm w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji m.in. poprzez zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, które są naszą główną grupą docelową.

„Podczas takich wydarzeń jak Targi CSR szukamy inspiracji, nowych kontaktów, uczymy się i poznajemy wspaniałych ludzi, którzy są naszymi potencjalnymi współpracownikami” – relacjonuje Magdalena Buszko – Specjalista ds. promocji i marketingu, natomiast Barbara Wiśniewska wskazuje, że
„podczas Targów mieliśmy okazję zaprezentować szerszemu gronu działania naszej Fundacji i nasze programy, m.in. program skierowany do przedsiębiorców i firm pod nazwą „Ramię w ramię dla pełnosprawności”. Nawiązaliśmy rozmowy z potencjalnymi przyszłymi partnerami biznesowymi jak GoodWillBOX, ERGO Hestia, Fundacja BNP Paribas także innymi podmiotami z trzeciego sektora. Rozmawialiśmy, uczestniczyliśmy w wykładach i mogliśmy wymieniać się doświadczeniami.”

Nie mogłeś/aś spotkać się z nami na Targach? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą targową >> https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/otwarte-ramiona/ oraz do bezpośredniego kontaktu www.otwarteramiona.pl/

Nasze stoisko zostało sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2018-2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022.