Zarząd fundacji:

  1. Prezes Zarządu: Robert Stachowiak
  2. Członek Zarządu: Wanda Chrzanowska

Skład Rady fundacji:

  1. Elżbieta Grzyb
  2. Ewa Kułakowska – Basa
  3. Małgorzata Skoczek – Żero