KRS: 0000142952 | Nr konta: 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981

Blańda Bogumił

Podopieczny Fundacji od 29-10-2014
Złamanie kręgosłupa szyjnego

Blańda BogumiłPodopieczny naszej fundacji, Bogumił Blańda, uległ groźnemu wypadkowi podczas pracy w lesie. Bogumił był drwalem, 26 maja 2014 roku przygniotło go drzewo, które złamało mu kręgosłup na poziomie C5, C6. Ta jedna chwila zmieniła całe jego życie. Od tego czasu Bogumił jest unieruchomiony, ma niedowład kończyn górnych i porażenie kończyn dolnych (tetraplegia). Potrzebuje rehabilitacji by mógł zacząć normalnie żyć. Jednak to wszystko kosztuje i niestety środki finansowe są niewystarczające. Koszty sprzętu są bardzo wysokie i rodziny nie stać na ich zakup.

Blanda

Jednak historia Bogumiła pokazuje, że człowiek dzięki Bożej woli oraz własnej silnej woli potrafi w piękny sposób istnieć w cierpieniu, pokonywać codziennie i na nowo jakże wielkie trudności i przeciwności losu. Funkcjonować w cierpieniu, odnajdując w nim pełny wymiar człowieczeństwa, własną siłę, upór, ale także dostrzegając dobro tkwiące w innych ludziach. Bogumił dzięki samozaparciu i własnej i bliskich ciężkiej, wytrwałej pracy zaczął samodzielnie się poruszać na wózku, w miarę swych możliwości samodzielnie wykonuje (pomimo ogromnych trudności i ograniczeń związanych z całkowitym czterokończynowym paraliżem) czynności wymagające użycia dłoni, rąk (posługiwanie się łyżką przy posiłku, itp.). Historia naszego podopiecznego niech uświadomi wszystkim, w sposób samoczynny iż poprzez zawierzenie Boskiej Opatrzności, silnej wierze, nieugiętości w dążeniu do celu można pokonywać na co dzień ogromne trudności, przeciwności losu. A można je pokonywać gdyż ma się wokół siebie serdecznych i życzliwych ludzi.


Informujemy, że osoba fizyczna oraz spółki osobowe jako darczyńcy dokonujący darowizny na rzecz fundacji mogą odliczyć do 6% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym, a osoby prawne do 10% dochodu. Przekazując darowiznę na konto Fundacji pomożesz dzieciom z uszkodzonym splotem ramiennym.