Michał Juskowiak jest podopiecznym Fundacji Otwarte Ramiona.

Profil Michał Juskowiak nadal oczekuje na historię podopiecznego