Nasz  podopieczny Patryk zmarł w kwietniu 2016 roku.