Martyniuk Antonii jest podopiecznym Fundacji Otwarte Ramiona.

Profil Martyniuk Antonii nadal oczekuje na historię podopiecznego