Pan Zenon Podsiadły jest podopiecznym Fundacji Otwarte Ramiona.

2016 i w marcu 2017 przeszedł dwa udary mózgu w wyniku, których stał się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, wymagającą stałej pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego. Początkowo pan Podsiadły był całkowicie leżący i wymagał zabezpieczenia w łóżko rehabilitacyjne aby mógł przebywać w domu.

Obecne cierpi na niedowład połowiczy lewostronny.

Porażona ręka i noga nadal uniemożliwia samodzielną egzystencję – pan Zenon porusza się wyłączne na wózku inwalidzkim w obrębie mieszkania. Pan Zenon wymaga dodatkowo stałego stosowania szeregu leków, których koszt to ok. 200-250 złotych miesięczne. Dodatkowo dochodzą koszty rehabilitacji ręki i nogi, gdyż przysługujący z NFZ limit został już wyczerpany. Pan Podsiadły objęty jest codzienną, długoterminową opieką pielęgniarską w miejscu zamieszkania, gdyż jego żona z uwagi na stan zdrowia nie jest w stanie podołać całej opiece. Wskazany jest również pobyt na oddziale lub turnusie rehabilitacyjnym jednak łączy się to z dużymi kosztami.

W przeszłości, kilkukrotnie pan Podsiadło przeszedł przemijający niedowład połowiczy z afazją.