Rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnościami, które z powodu trudnej sytuacji życiowej nie mogą same sfinsnsować specjalistycznych ćwiczeń, które są niezbędne do tego aby wrócić do zdrowia i normalnego życia.

Rehabilitacja jest procesem leczniczym, który pomaga pacjentom przywrócić utracone funkcje ciała lub nauczyć się radzić sobie z trwałymi upośledzeniami. Jest ona niezbędna dla poprawy jakości życia pacjentów, zwłaszcza tych z poważnymi urazami lub chorobami przewlekłymi.

Dzięki rehabilitacji następuje skrócenie czasu rekonwalescencji. Ale następuje to tylko wtedy, kiedy program rehabilitacji jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki temu pacjenci wracają do normalnego życia, pracy i aktywności znacznie szybciej niż w sytuacji, kiedy pacjent nie ma dostępu do specjalistycznej pomocy. A to z kolei przekłada się na ograniczanie kosztów opieki zdrowotnej i związaną z nią utratę dochodów.

Odpowiednio szybko wprowadzona specjalistyczna rehabilitacja znacząco pomoga w zapobieganiu powikłaniom po wypadkach i urazach. Wielu pacjentów, którzy nie otrzymują odpowiedniej rehabilitacji, naraża się na ryzyko powikłań i ponownych hospitalizacji. Dostęp do rehabilitacji może pomóc uniknąć tych problemów, co znowu prowadzi do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej.

Według danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał 2018 r. spośród 1 638 tys. osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym aż 73,6% osób było biernych zawodowo, podczas gdy znaczna część z nich mogłaby pracować, gdyby miała zapewniony dostęp do odpowiedniej rehabilitacji. Jednocześnie co roku z rynku pracy czasowo, długotrwale lub na stałe, odchodzą̨ tysiące osób, a wiele z nich ubiega się̨ o renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, świadczenia rehabilitacyjne i inne formy wsparcia.