Bartosz Winiarek jest podopiecznym Fundacji Otwarte Ramiona.

Profil nadal oczekuje na historię podopiecznego