Kochani!

Ogłaszamy wielką zbiórkę na zakup urządzenia AED dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku!

Dlaczego chcemy kupić to urządzenie?

Takie urządzenie jest niezbędne w każdym miejscu publicznym, gdyż od niego może zależeć czyjeś życie, w tym wypadku życie dzieci i nauczycieli w szkole. Gdyby na zbiórce nie udało się zebrać całej potrzebnej kwoty jako fundacja zorganizujemy dodatkową zbiórkę.

Jego koszt wynosi od 4 000 do 6 000 zł! Szkoła w Serocku nie jest w stanie udźwignąć takiego kosztu i zwróciła się do nas o poMOC! A my wierzymy w Wasze serca i chęć pomagania!

Damy radę!