Michał Zorii-Majcherowicz jest podopiecznym Fundacji Otwarte Ramiona.

Profil Michał Zorii-Majcherowicz oczekuje na  edycję.