Czym są minigranty?

Minigranty to wsparcie inicjatyw wolontariackich:
 1. Propozycja rozwoju dla wolontariuszy , którzy poszukują możliwości zrealizowania własnych pomysłów na działania wolontariackie, dla wolontariuszy , którzy chcą rozwijać kompetencje społeczne, którzy chcą promować wolontariat
 2. Jest to możliwość rozwijania własnych przedsięwzięć, nowych, autorskich projektów i inicjatyw
 3. Wsparcie dla wolontariuszy, liderów, animatorów wolontariatu, na które składają się:
 • Wsparcie finansowe (możesz pozyskać 2000 złotych na realizacje swojego pomysłu)
 • Wsparcie merytoryczne
 • Wsparcie promocyjne

Operatorem konkursu są Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego.
Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu „Korpus Solidarnosci – Program Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Najważniejsze informacje
 1. Środki można przeznaczyć na realizacje akcji wolontariackich na rzecz dobra wspólnego , lokalnej społeczności, rozwijania i promocji idei wolontariatu, oraz do zachęcania do działań wolontariackich.
 2. Działania powinny być spójne z celami statutowymi Otwartych Ramion Fundacji Splotu Ramiennego.
 3. Nabór wniosków prowadzony jest do 31.10.2023 r.
 4. Działania można realizować do 20.12.2023 r.
 5. Wniosek może złożyć grupa inicjatywna składająca się z przynajmniej 2 wolontariuszy , z czego 1 to osoba pełnoletnia.
Jak wziąć udział w konkursie?
 1. Zapoznaj się z Regulaminem konkursu.
 2. Zbierz grupę przynajmniej 2 osób wolontariackich, w tym 1 pełnoletnią.
 3. Sprawdź czy twoje konto w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW) jest aktywne
 4. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany w SOW, możesz to zrobić na stronie: https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register/volunteer
 5. Wypełnij i złóż wniosek.
 6. Zacznij działać i tworzyć ideę wolontariatu wokół siebie.

CZEKAMY NA CIEBIE!
JEŻELI POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI
napisz maila: wolontariat@ptwarteramiona.pl  lub zadzwoń: +48 510 099 362

REGULAMIN MINIGRANTÓW

Załącznik 1 | Załącznik 2Załącznik 3 | Załacznik 4

Sprawdź też jak zostać wolontariuszem Fundacji Otwarte Ramiona >>TUTAJ<<

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018 – 2030