Dzięki 1% podatku:maja

 1. Prowadzimy Punkt Konsultacyjny dla osób z porażeniem splotu ramiennego, w którym raz w tygodniu przyjmowanych jest 5 pacjentów. ► link
 2. Wydaliśmy poradnik dla rodziców na temat rehabilitacji splotów. ►link
 3. Organizujemy konsultacje lekarskie z wybitnymi specjalistami w dziedzinie chirurgii ręki (dr. Jorg Bahm, prof. Thomas Carlstedt, prof. Mario Rossello). Każdorazowo przyjętych jest około 50 pacjentów. ►link
 4. Refundujemy koszty zagranicznych operacji.  Średni koszt  jednej  operacji to ok. 6000 euro.
 5. Opłacamy koszty rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych i dojazdów naszym podopiecznym.
 6. Refundujemy zakupy pomocy rehabilitacyjnych, sprzętu sportowego (niezwykle pomocnego przy rehabilitacji ręki), zajęć ogólnorozwojowych (m.in. basen, taniec, karate, nauka gry na instrumentach), koszty zajęć pozalekcyjnych (np. logopeda, psycholog).
 7. Wspieramy dostosowanie pojazdów do potrzeb niepełnosprawnych.
 8. Wpieramy podopiecznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej

 

Jak przekazać jeden procent  podatku?

druk pitNależy w odpowiednią rubrykę, w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) wpisać KRS: 0000142952.

W pozycji informacje uzupełniające należy wpisać imię i nazwisko podopiecznego, którego chcemy wesprzeć.

Pieniądze na nasze konto przeleje odpowiedni urząd skarbowy

 1. Podatnik wskazuje numer KRS fundacji oraz kwotę 1% w zeznaniu podatkowym.

   KRS naszej fundacji: 0000142952

 2. W jednym rozliczeniu PIT podatnik może przekazać odpis 1% podatku tylko dla 1 OPP.
 3. Podatnik może podać dodatkowe informacje np. wskazać konkretny cel w rubryce „Informacje uzupełniające”; informacje te zostają przekazane OPP jako uszczegółowienie danych do końca miesiąca września roku, w którym złożona była deklaracja.
 4. Podatnik ma prawo udostępnić swoje dane osobowe zakreślając odpowiednią rubrykę.
 5. Podatnik ma prawo przekazać 1% OPP także w korekcie zeznania.
 6. Aby przekazać 1% podatku należy złożyć zeznanie w terminie oraz wpłacić należny podatek dochodowy również w terminie.
 7. Urzędy skarbowe przekazują 1% podatku na konto OPP do końca sierpnia roku w którym złożona była deklaracja.
 8. Do końca września Ministerstwo Finansów przekazuje zestawienie dotyczące wpłat z 1%.
 9. Fundacja w ciągu miesiąca księguje wszystkie wpłaty.

 

Co to jest numer KRS?

Numer KRS jest to numer krajowego rejestru sądowego, który ma każda działająca w Polsce firma.
Podopieczni fundacji nie mają indywidualnych numerów KRS, mają natomiast nadany numer podopiecznego.
Wpłacając darowiznę, darczyńca musi wpisać w tytuł przelewu imię i nazwisko podopiecznego, ewentualnie jego numer.
Jeden procent podatku jest przekazywany przy rozliczeniu rocznym podatku. Na druku PIT należy wprowadzić numer Krs organizacji pożytku publicznego, której chce się oddać 1% a w rubryce „cel szczegółowy” wpisać imię i nazwisko podopiecznego.

 

Kto może przekazać 1% podatku:

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego może dostać jeden procent  podatku  od następujących podatników:

 • ryczałtowców –  PIT 28,
 • przedsiębiorców– PIT 36,
 • przedsiębiorców liniowców – PIT 36L,
 • pracowników etatowych – PIT 37, (osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby mieć możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP, powinny samodzielnie wykonać rozliczenie PIT)
 • graczy giełdowych – PIT 38,
 • osób, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.
 • emerytów i rencistów, którzy otrzymali PIT-40A – wystarczy, że złożą zeznanie podatkowe.

Osoby przebywające poza terytorium Polski mogą  złożyć PIT w polskim urzędzie konsularnym lub przesłać deklarację na adres swojego urzędu skarbowego w Polsce.
Marynarze statków morskich mogą deklaracje PIT złożyć u kapitana jednostki, na której pływają.