W lutym 2017 roku  przekazaliśmy Rękę 3D Dawidowi: