Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego otrzymało zgody od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie dwóch zbiórek publicznych. Na mocy Decyzji Nr 2021/390/OR oraz 2021/389/OR prowadzimy zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznych Fundacji oraz na jej cele statutowe. Zgoda na prowadzenie zbiórek publicznych obowiązuje w terminie od: 2021-02-25 do odwołania, ponieważ jest to zbiórka tzw. długotrwała, permanentna.

Najważniejsze informacje o zbiórkach publicznych:

Celem zbiórki 2021/390/OR jest pomoc Podopiecznym Fundacji Otwarte Ramiona poprzez zbieranie środków pieniężnych na leczenie, rehabilitację, operacje, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy zdrowotne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Nasza Fundacja posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz podopiecznych na terenie całej Polski, w następujących formach:

  • zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej;
  • zbiórka dobrowolnych datków do skarbony stacjonarnej;

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu (2021/390/OR: na leczenie, rehabilitację, operacje, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy zdrowotne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny). Organizator zbiórki publicznej nie może jej organizować na cel niezgodny z prawem, leżący poza sferą zadań publicznych.

Każda zbiórka powinna być zgłoszona do Fundacji.

Wszystkie materiały np. apele, plakaty, ulotki itp. wykorzystywane podczas zbiórki publicznej, na którą Fundacja Otwarte Ramiona wydała zezwolenie  powinny być zaakceptowane przez Fundację (należy je wysłać mailowo na adres: kontakt@otwarteramiona.pl ). Otwarte Ramiona bezpłatnie zaprojektuje wzory plakatów, ulotek, identyfikatorów dla naszych Podopiecznych!

Jak uzyskać pozwolenie na zbiórkę publiczną?

Skontaktuj się z biurem Fundacji Otwarte Ramiona: telefonicznie 22 751 24 16 lub 506 580 295, lub mailowo: kontakt@otwarteramiona.pl . Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami, który otrzymasz mailem.

Termin rozpatrzenia zezwolenia liczony jest od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Do wniosku  należy dołączyć:
  • Pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej): wzór zgody z miejsca zbiórki.
  • Oświadczenie o wypożyczeniu skarbon/puszek.
  • Zgodę RODO wszystkich osób, których dane znajdują się we wniosku.

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego, ul. Marii Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki z dopiskiem „Zbiórka publiczna”.