Gdy poszkodowany doznaje uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku lub na skutek błędu medycznego, zmuszony zostaje do zmiany stylu życia, swoich przyzwyczajeń. Musi dopasować się do ograniczeń, wynikających ze stanu zdrowia i sprawności. W większości przypadków pociąga to za sobą również szkodę majątkową, wynikającą z konieczności leczenia, rehabilitacji, przystosowania mieszkania, leków, sprzętu, pokrywania kosztów dojazdu. Zwrotu wszystkich tych wydatków dochodzić można zarówno w trakcie postępowania przedsądowego (likwidacja szkody) jak i w samym sądzie. Poszkodowanemu powinny zostać zwrócone te koszty, które powstały w wyniku wypadku/błędu medycznego i które są uzasadnione.

O tym, w jaki sposób rozliczać koszty dojazdów, na co zwrócić szczególną uwagę, by skutecznie dochodzić swych praw oraz o jaką dokumentację należy zabiegać do wykazania słuszności roszczeń, dowiedzą się Państwo z porady prawnej opracowanej specjalnie na potrzeby podopiecznych Fundacji Otwarte Ramiona dostępnej TUTAJ

Porady prawne z zakresu odszkodowań powypadkowych oraz na skutek błędu medycznego udzielane są przez Zespół z Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka pod nr tel.: 22 114 94 11.

Jeśli wolisz zgłosić swoją sprawę do analizy mailowo, prosimy o skierowanie wiadomości do apl. adw. Renaty Skowronek – Kiesio na: r.s@robertofiara.pl.