Elektromiografia (EMG) to badanie przedstawiające czynność mięśni oraz przewodnictwo w nerwach obwodowych. Badanie EMG składa się z dwóch elementów: badania przewodnictwa nerwowego (ENG) oraz badania mięśnia przy pomocy elektrody igłowej (EMG). Trwa zwykle 30- 60 min.

Elektromiografia jest jednym z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.

Przewodnictwo nerwowe bada się przy pomocy impulsów elektrycznych o niskim natężeniu, które odbiera się przyklejaną lub mocowaną na skórze elektrodą powierzchowną
Badanie mięśnia wykonuje się przy użyciu cienkiej, sterylnej, jednorazowej igły, która jest elektrodą wprowadzaną po przekłuciu skóry do badanego mięśnia.
Pacjent może odczuwać ból podczas wkłuwania elektrody w mięsień. Podczas przeprowadzania testu może być też odczuwany dyskomfort.

Wszelkie badania diagnostyczne ( np. EMG ) można wykonać dopiero po trzecim miesięcy życia dziecka, ze względu na możliwość samoistnego powrotu funkcji ręki w ciągu 3-4 miesięcy od porodu.