KRS: 0000142952 | Nr konta: 90 8009 0007 0017 3342 2001 0001

Jeden procent podatku

jeden procent podatku 2017, PIT 37, PIT 36, urząd skarbowy

jeden procent podatku, rozlicz podatek, pit 36, pit 37, bezpłatny programpobierz program, rozliczenie pit, jeden procent, 1%
Fundacja Otwarte Ramiona ma status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku na cele statutowe oraz na rzecz swoich Podopiecznych.

Teraz każdy z naszych podopiecznych może mieć wygenerowany przycisk/baner do zamieszczenia na stronie internetowej.
Parametry przycisków (kolor, cel szczegółowy/imię i nazwisko podopiecznego) można zmieniać zarówno przez kontrolki na podanej niżej stronie, jak i przez parametry w ścieżce adresu.
Link do strony pozwalającej na wygenerowanie przycisków dla podopiecznych:
https://www.pitax.pl/przekaz-jeden-procent/dla-podopiecznego/?krs=0000142952&color1=%2300b1e3&cel=Jan+Kowalski

1% – co to jest i jak działa? 1 % to jedna setna cześć podatku dochodowego od osób fizycznych, które można przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Jest to najprostsza forma uzyskania wsparcia finansowego przez naszych podopiecznych– prawie każdy z nas musi co roku złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Nie wypełniając w zeznaniu podatkowym rubryki z wnioskiem o przekazanie 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oddajemy pieniądze fiskusowi. Wpisując w odpowiedniej rubryce numer KRS Fundacji można przekazać potrzebującej osobie fundusze na leczenie nie ponosząc przy tym  żadnych dodatkowych kosztów. Mamy tu możliwość wyrażenia swojej woli, możemy zdecydować, komu podarujemy należne państwu pieniądze z naszego podatku.
1%  podatku dochodowego mogą przekazać wymienione poniżej osoby wpisując w zeznaniu podatkowym  w odpowiedniej rubryce numer KRS: 0000142952 dopisując w rubryce cel szczegółowy: imię i nazwisko podopiecznego.

Kto może przekazać 1 % podatku?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 procentowej stawki podatku
 • emeryci

Jak przekazać jeden procent  podatku?

druk pitNależy w odpowiednią rubrykę, w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) wpisać KRS: 0000142952.
W pozycji informacje uzupełniające należy wpisać imię i nazwisko podopiecznego, którego chcemy wesprzeć.
Pieniądze na nasze konto przeleje odpowiedni urząd skarbowy.

1. Podatnik wskazuje numer KRS fundacji (KRS naszej fundacji: 0000142952) oraz kwotę 1% w zeznaniu podatkowym.
2. W jednym rozliczeniu PIT podatnik może przekazać odpis 1% podatku tylko dla 1 OPP.
3. Podatnik może podać dodatkowe informacje np. wskazać konkretny cel w rubryce „Informacje uzupełniające”; informacje te zostają przekazane OPP jako uszczegółowienie danych do końca miesiąca września roku, w którym złożona była deklaracja.
4. Podatnik ma prawo udostępnić swoje dane osobowe zakreślając odpowiednią rubrykę.
5. Podatnik ma prawo przekazać 1% OPP także w korekcie zeznania.
6. Aby przekazać 1% podatku należy złożyć zeznanie w terminie oraz wpłacić należny podatek dochodowy również w terminie.
7. Urzędy skarbowe przekazują 1% podatku na konto OPP do końca sierpnia roku w którym złożona była deklaracja.
8. Do końca września Ministerstwo Finansów przekazuje zestawienie dotyczące wpłat z 1%.
9. Fundacja w ciągu miesiąca księguje wszystkie wpłaty.

Jak zachęcać do przekazywania 1%?

Gorąco zachęcamy Państwa do informowania swoich znajomych, sąsiadów, współpracowników o możliwości przekazywania pieniędzy z 1% podatku dochodowego na Wasze subkonto.
Jak się przygotować:

→ zróbcie listę osób, które możecie poprosić o wsparcie: rodzina, znajomi, koledzy w pracy. Poproście również, żeby rozpowszechnili wiadomość wśród swoich znajomych, stwórzcie łańcuszek życzliwych osób;
→ koniecznie podajcie cel, na jaki zbieracie pieniądze, np. na operację dziecka, jego rehabilitację;
→ jeśli macie ulotki rozdajcie je tym wszystkim osobom, które już zaangażowaliście do pomocy, zostawcie po kilkanaście sztuk w miejscach takich jak kluby, siłownie, sklepy, domy kultury
→ rozsyłajcie wiadomości e- mail z prośbą o przekazanie ich dalej;
→ zapytajcie pracodawcę czy może rozesłać wiadomość wśród pracowników w waszej firmie;
→ doskonałym sposobem jest zamieszczenie informacji na Facebook’u;

Okres rozliczania podatków i składania deklaracji to luty, marzec i kwiecień każdego roku.  Przygotowania najlepiej rozpocząć już w grudniu – przygotować tekst do ulotki, zamówić jej drukowanie, sporządzić listę osób. Ulotki najlepiej jest rozdawać od marca do końca kwietnia.

Podziękowania

Bardzo ważną sprawą jest dziękowanie za otrzymane darowizny oraz 1% przekazany z podatku dochodowego. W przypadku darowizny podopieczny może sprawdzić samodzielnie, kto, kiedy i w jakiej kwocie zasilił jego subkonto.

Podziękowanie nie musi być tylko wyrażeniem wdzięczności za datek, może też zawierać prośbę o kolejne wpłaty w miarę możliwości finansowych darczyńcy. Warto napisać co udało się zrobić dzięki otrzymanym wpłatom i  co jeszcze pozostaje do zrobienia, załączyć zdjęcia.

W przypadku otrzymywania wpłat z 1 % podatku nie zawsze wiemy od kogo otrzymujemy wsparcie. Czasami podatnicy nie udostępniają informacji o sobie. Można wtedy podziękować za wsparcie na forum publicznym, np. na stronie internetowej fundacji.

Dzięki 1% podatku:

1. Prowadzimy Punkt Konsultacyjny dla osób z porażeniem splotu ramiennego, w którym raz w tygodniu przyjmowanych jest 5 pacjentów. ► link
2. Wydaliśmy poradnik dla rodziców na temat rehabilitacji splotów. ►link
3. Organizujemy konsultacje lekarskie z wybitnymi specjalistami w dziedzinie chirurgii ręki (dr. Jorg Bahmprof. Thomas Carlstedtprof. Mario Rossello). Każdorazowo przyjętych jest około 50 pacjentów. ►link
4. Refundujemy koszty zagranicznych operacji.  Średni koszt  jednej  operacji to ok. 6000 euro.
5. Opłacamy koszty rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych i dojazdów naszym podopiecznym.
6. Refundujemy zakupy pomocy rehabilitacyjnych, sprzętu sportowego (niezwykle pomocnego przy rehabilitacji ręki), zajęć ogólnorozwojowych (m.in. basen, taniec, karate, nauka gry na instrumentach), koszty zajęć pozalekcyjnych (np. logopeda, psycholog).
7. Wspieramy dostosowanie pojazdów do potrzeb niepełnosprawnych.
8. Wpieramy podopiecznych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej

Co to jest numer KRS?

Numer KRS jest to numer krajowego rejestru sądowego, który ma każda działająca w Polsce firma.
Podopieczni fundacji nie mają indywidualnych numerów KRS, mają natomiast nadany numer podopiecznego.
Wpłacając darowiznę, darczyńca musi wpisać w tytuł przelewu imię i nazwisko podopiecznego, ewentualnie jego numer.
Jeden procent podatku jest przekazywany przy rozliczeniu rocznym podatku. Na druku PIT należy wprowadzić numer Krs organizacji pożytku publicznego, której chce się oddać 1% a w rubryce „cel szczegółowy” wpisać imię i nazwisko podopiecznego.

Kto może przekazać 1% podatku:

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego może dostać jeden procent podatku od następujących podatników:

 • ryczałtowców –  PIT 28,

 • przedsiębiorców– PIT 36,

 • przedsiębiorców liniowców – PIT 36L,

 • pracowników etatowych – PIT 37, (osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby mieć możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP, powinny samodzielnie wykonać rozliczenie PIT)

 • graczy giełdowych – PIT 38,

 • osób, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

 • emerytów i rencistów, którzy otrzymali PIT-40A – wystarczy, że złożą zeznanie podatkowe.

Osoby przebywające poza terytorium Polski mogą  złożyć PIT w polskim urzędzie konsularnym lub przesłać deklarację na adres swojego urzędu skarbowego w Polsce.
Marynarze statków morskich mogą deklaracje PIT złożyć u kapitana jednostki, na której pływają.

Każdy z podopiecznych może sprawdzić wpływy z 1% po  zalogowaniu się na swój profil.

W 2017 roku Fundacja Otwarte Ramiona zebrała z 1%, 1 138 793 złotych co plasuje naszą organizację na 78 pozycji rankingu wszystkich organizacji pożytku publicznego upoważnionych do zbierania jednego procenta podatku. Średnio każdy z naszych podopiecznych zebrał 2475 złotych.

Warto pamiętać, że jeszcze połowa podatników nie decyduje się na odpisanie jednego procenta podatku z rocznego rozliczenia PIT. Dlatego w prowadzeniu zbiórki jednego procenta podatku niezwykle ważna jest aktywność naszych podopiecznych. To oni generują większość wpływów.
jeden procent podatku, rozlicz podatek, pit 36, pit 37, bezpłatny programpobierz program, rozliczenie pit, jeden procent, 1%